Lễ công bố quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Lễ công bố quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Ông Vũ Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bảo Minh (BMI)

(ĐTCK) Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) vừa quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc - Đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.

Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979, cử nhân chuyên ngành kế toán, từng làm Phó tổng giám đốc Bảo Minh từ 3/2017.  

Theo quyết định mới, ông Vũ Anh Tuấn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 1/6/2020 thay cho ông Lê Văn Thành.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của BMI vừa tổ chức mới đây cũng đã thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm ông Lê Song Lai, ông Lê Văn Thành và bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 2404/2020, đồng thời bầu bổ sung thêm ba thành viên thay thế là bà Vũ Thái Huyền, đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ông Lê Việt Thành, đại diện cổ đông SCIC và bà Callard Stumpf Céline, đại diện cổ đông AXA.

Bà Vũ Thái Huyền là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Bảo Minh thận trọng đặt doanh thu chỉ ở mức 3.895 tỷ đồng, bằng 85% doanh thu thực hiện năm 2019; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế hoạch năm 2020 dự kiến 188 tỷ đồng, bằng 85,21% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 là 10%.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%