Ông Nguyễn Ngọc Bảo, tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. VGP/Huy Thắng

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. VGP/Huy Thắng

Ông Nguyễn Ngọc Bảo làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chiều ngày 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Bảo đã trúng cử chức danh Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam với 100% số phiều bầu.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được giới thiệu và bầu vào Ban Chấp hành, Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và một số lãnh đạo Ban Kinh tế và Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Bảo được tín nhiệm giới thiệu và được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy các kết quả tích cực, khắc phục các tồn tại và hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị ông Nguyễn Ngọc Bảo cùng tập thể Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sang tạo vì sự phát triển chung của Liên minh Hợp tác xã (HTX). 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong hơn 30 năm Đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là phát triển các hợp tác xã. 

Những quan điểm đó cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX có vai trò quan trọng trong đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đến cuối năm 2016, cả nước đã có 19.569 HTX, thu hút trên 6 triệu thành viên tham gia. Mặc dù khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển tốt hơn. Đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước khá ổn định.

Ngoài ra, các HTX còn đóng góp gián tiếp rất lớn tới kinh tế thành viên như: tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả tích cực, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Do đó, để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy các kết quả tích cực, khắc phục các tồn tại và hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã, ngoài các nội dung trong Báo cáo, ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu Liên minh Hợp tác xã cần làm cho “tư tưởng thông” bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển mô hình HTX kiểu mới; chủ động phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh việc tham mưu hoàn thiện luật cũng như các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012; chủ động kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX. 

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Bảo, tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên của Liên minh HTX Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam, ông Bảo bày tỏ quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi thách thức và khó khăn, tận tâm, tận lực, chủ động nắm bắt sâu sát tình hình; hết lòng, hết sức vì sự phát triển Liên minh HTX Việt Nam và kinh tế hợp tác.

Tân Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng khẳng định, trên cương vị mới, ông sẽ cùng các đồng sự triển khai cách làm “chủ động - khoa học - năng động - sáng tạo - hiệu quả” góp phần quan trọng để xây dựng kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,047.41

-49.76 (-4.75%)

 
VNIndex 1,047.41 -49.76 -4.75%
HNX 208.41 -12.38 -5.94%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021