Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đông Hà

Đông Hà xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 dự án, đề án trọng điểm tập trung thực hiện nhằm xây dựng thành phố phát triển toàn diện.

Ngày 8/7, Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà làm Bí thư Thành ủy Đông Hà.  

Nhiệm kỳ 2020- 2025, thành phố Đông Hà đề ra 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa – xã hội, môi trường đô thị; xây dựng đảng và hệ thống chính trị; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/ năm; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp xuống còn 0,8% trong cơ cấu kinh tế.

Tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người đến năm 2025 bằng 1,7 lần so với năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm sau khi loại trừ thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm tăng bình quân 18%/năm. 

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà cho biết, Thành phố xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 dự án, đề án trọng điểm tập trung thực hiện nhằm xây dựng thành phố phát triển toàn diện: “Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, dịch vụ là mũi nhọn, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, sớm đạt đô thị loại II và từng bước trở thành thành phố thông minh”.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021