Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ông Hà Quang Trung tái trúng cử Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ

Ông Hà Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong 2 ngày 14 và 15/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công, với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức 12 trong tổng số 15 mục tiêu Nghị quyết đại hội khoá VI đề ra. 

Điển hình là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 6.000 doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ, với tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 82,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,3%; Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, đã phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng…

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Điện Biên Phủ trở thành trung tâm đô thị văn minh, giàu đẹp, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Tây Bắc”, Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục đặt ra 15 mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới. 

Trọng tâm là tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, phấn đấu xây dựng thành phố cơ bản đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025; nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt mức trên 1.500 tỷ đồng, giá trị xây dựng cơ bản đạt 2.700 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% (sau khi sáp nhập một số xã của huyện Điện Biên); hàng năm hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 2.400 lao động…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 38 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV. Ông Hà Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin bài liên quan

VNIndex

900.95

6.91 (0.77%)

 
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

21/09/2020
23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020