Một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội

Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Trưởng ban, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực và bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thành phố còn có 39 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Thành ủy.

Ban Chỉ đạo cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề xuất với UBND thành phố bảo đảm kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,361.72

9.98 (0.73%)

 
VNIndex 1,361.72 9.98 0.73%
HNX 319.01 2.32 0.73%
UPCOM 88.93 1.76 1.98%

Lịch sự kiện

15/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021