Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ông Bùi Trường Giang làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 người. Ông Bùi Trường Giang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.
 

Ngày 21/7, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 119 đại biểu đại diện cho 291 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ III; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa III; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa IV và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy và lãnh đạo Ban, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực sự có bước đổi mới về phương thức lãnh đạo, hoạt động.

Nổi bật là: Chủ động, sáng tạo giúp Ban Bí thư đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của trung ương.

Đặc biệt đã tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều điểm mới, sáng tạo, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Đã và đang chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 49 đề án, trong đó nhiều đề án có nội dung mới và khó.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 25 nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng liên quan tới các lĩnh vực của công tác tuyên giáo;

Thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 94 (nay là Ban Chỉ đạo trung ương 35), tăng cường định hướng, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kết nối lực lượng trên mặt trận đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Ông Bùi Trường Giang làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 1

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hàng năm.

Đảng ủy cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tích cực phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Ông Bùi Trường Giang làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương ảnh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 21 người vào BCH khoá mới; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

BCH Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu ông Bùi Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Ông Phạm Ngọc Linh làm Phó Bí thư. BCH Đảng bộ cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 thành viên.

100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%