ONE: Năm 2014 mới trả xong cổ tức 2012

ONE: Năm 2014 mới trả xong cổ tức 2012

(ĐTCK) HĐQT CTCP Truyền thông số 1 (ONE – sàn HNX) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2012.

Cụ thể, ngày 28/11, ONE sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, trong đó, đợt 1 trả 5% dự kiến được trả ngày 16/12/2013 và số cổ tức còn lại dự kiến sẽ thanh toán ngày 25/4/2014.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2013, ONE đạt 54.7 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng 97,68% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1,36 tỷ đồng, bằng 57,38% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận lần lượt 176 tỷ đồng và 4,53 tỷ đồng, bằng 109,08% và 55,65% so với cùng kỳ.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021