OGC: Quý IV/2014, công ty mẹ có khoản lỗ khác 201 tỷ đồng

OGC: Quý IV/2014, công ty mẹ có khoản lỗ khác 201 tỷ đồng

(ĐTCK) Đáng chú ý, khoản lỗ khác này chưa được OGG giải trình tại báo cáo tài chính.

CTCP Tập Đoàn Đại Dương (mã OGC – HOSE) đã công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV/2014 với doanh thu thuần đạt được là 491 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ 2013. Giá vốn tăng mạnh 33% lên 476 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp là 15,4 tỷ đồng, giảm mạnh 89%.

Trong kỳ, OGC có phát sinh một số khoản mục đáng chú ý. Đầu tiên, doanh thu tài chính trong kỳ đã tăng đột biến, đạt gần 433,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi đầu tư trái phiếu và cổ phiếu lên tới 430 tỷ đồng. Tiếp đến, OGC còn phát sinh một khoản lỗ khác trên 201 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ khác này chưa được giải trình trong báo cáo thuyết minh tài chính.

Ngoài ra, các chi phí trong kỳ của OGC cũng đều tăng mạnh. Tuy vậy, OGC vẫn đạt gần 306,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 557% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung cả năm 2014, công ty mẹ OGC đạt 1.058 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 387 tỷ đồng, tăng 325% so với năm 2013.

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2014, tổng tài sản của OGC tăng 1.515 tỷ đồng (22%) so với đầu năm, lên 8.487 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần gấp đôi, lên 1.655 tỷ đồng. Đầu tư vào công ty con là 2.289 tỷ đồng (giảm 27%), vào công ty liên kết là 1.559 tỷ đồng (tăng 50%).

Nợ phải trả đến cuối năm tăng hơn 1.200 tỷ đồng (32%) so với đầu năm, lên 4.930 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 2.745 tỷ đồng (tăng gần 700 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 310 tỷ đồng (9,5%) lên 3.558 tỷ đồng.

Được biết, OGC mới xin tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất quý IV đến ngày 7/3/2015 do đơn vị liên kết là Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) chưa thể hoàn thành báo cáo tài chính quý IV vì có những thay đổi trọng yếu trong công tác quản lý ngân hàng. Theo HOSE, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của OGC phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và OGC phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%