OceanBank được phép tăng vốn lên 5.350 tỷ đồng

OceanBank được phép tăng vốn lên 5.350 tỷ đồng

(ĐTCK) NHNN đã chấp thuận cho OceanBank được tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 4.000 tỷ đồng lên 5.350 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên và HĐQT OceanBank thông qua.

NHNN yêu cầu OceanBank thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của OceanBank phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Trường hợp dự kiến phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông chiến lược mua cổ phần dẫn đến cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, OceanBank phải trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

 

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, OceanBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (qua NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương). Chi nhánh Hải Dương có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đôn đốc OceanBank thực hiện các yêu cầu trên, đồng thời tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của OceanBank, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sửa đổi nội dung Giấy phép.

 

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu ĐHCĐ OceanBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%