OCB ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019

(ĐTCK) OCB cho biết, Ngân hàng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 50% so với năm 2018.
OCB ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng lợi nhuận năm 2019

Đại diện ngân hàng Phương Đông cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp 2017, 2018 và 2019, OCB có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đều đạt trên 100% kế hoạch, qua đó tốc độ tăng trưởng kép (CARG) từ năm 2016 đến 2019 đạt trên 88%. 

Theo đó, tỷ suất sinh lời tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, trong đó hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt tương ứng lần lượt là trên 2,4% và 28%, cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc sử dụng nguồn vốn khi kinh doanh của Ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần tăng hơn 25% đạt mức khoảng 3.300 đồng/CP. 

Tổng tài sản của OCB tại thời điểm cuối năm 2019 đạt khoảng 120.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.47

5.6 (0.55%)

 
VNIndex 1,014.47 5.6 0.55%
HNX 150.54 1.6 1.07%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021