OCB đạt 1.864 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

OCB đạt 1.864 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 ghi nhận 575 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.864 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý II/2020 của OCB tăng gần 13% so cùng kỳ, lên mức 1.123 tỷ đồng. 
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng khá gần 63% lên 183 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối tăng 15% khi đạt gần 36 tỷ đồng.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 2,7 lần khi đạt 2,5 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận 85 tỷ đồng, tăng 23%.  Chỉ riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 32% về còn 144 tỷ đồng.
  OCB ghi nhận 1.575 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động trong quý 2/2020, tăng gần 11% so cùng kỳ.
Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 288 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3%, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt trên 575 tỷ đồng trong quý 2/2020;  lợi nhuận sau thuế của OCB đạt gần 606 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ (sau khi trừ 151 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp). 
Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của OCB là hơn 1.864 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của OCB ghi nhận 1.491 tỷ đồng, tăng khá gần 67% so cùng kỳ. 
Mục tiêu lợi nhuận 2020 của OCB là 4.400 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019. T heo lãnh đạo OCB, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện chiến lược tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016-2020. 
Do đó, Ngân hàng đề ra mục tiêu tham vọng hơn với mục tiêu tăng trưởng 25% đối với chỉ tiêu hoạt động (trong điều kiện cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng như kỳ vọng), tỷ lệ CIR kiểm soát dưới 37%.
  Để đạt được mục tiêu này, OCB đề ra kế hoạch đạt 103,284 tỷ đồng tổng huy động thị trường 1 và 90,549 tỷ đồng tổng dư nợ thị trường 1 (trên cơ sở phê duyệt của NHNN), lần lượt tăng 21% và 25% so với thực hiện năm 2019.
Tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 27% và vốn điều lệ dự kiến đạt 11.275 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2019. Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Với kế hoạch lợi nhuận trên, OCB dự kiến mức cổ tức 2020 từ 25 - 27%/năm, trong khi cổ tức năm 2019 dự kiến trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. 
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của OCB tăng thêm 6.238 tỷ đồng lên mức 124.398 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 77.315 tỷ đồng, tăng 8,7% so đầu kỳ.  Tiền gửi khách hàng cũng tăng 8,8% khi đạt 75.264 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của OCB tăng gần 15% lên mức 1.491 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,8% của đầu kỳ lên 1,9%.t
Tin bài liên quan

VNIndex

905.21

1.23 (0.14%)

 
VNIndex 905.21 1.23 0.14%
HNX 132.93 1.2 0.9%
UPCOM 61.52 -0.26 -0.42%

Lịch sự kiện

01/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021