NVT  “cầm cố” vốn tại công ty con và công ty liên kết

NVT “cầm cố” vốn tại công ty con và công ty liên kết

(ĐTCK) CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT – sàn HOSE) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các giao dịch liên quan đến vốn góp tại công ty con và công ty liên kết.

Theo đó, HĐQT đã quyết định sẽ dùng toàn bộ phần vốn góp của NVT tại Công ty TNHH Hai Dung (công ty con do NVT hiện đang chiếm 90% trên tổng số 110 tỷ đồng vốn điều lệ) làm tài sản bảo đảm và toàn bộ cổ phần của NVT tại CTCP Thương mại và dịch vụ Danh Việt (công ty liên kết do NVT chiếm 29,2% trên tổng số 35,125 tỷ đồng vốn điều lệ) để cầm cố, thế chấp, và bảo lãnh chuyển nhượng hoặc bán có kỳ hạn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần KỹThương Việt Nam (Techcombank) hoặc bên thứ ba do Techcombank chỉ định;

Mục đích của các giao dịch này nhằm hỗ trợ cho công ty con và công ty liên kết trong việc tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn phân bổ cho dự án đang triển khai của Công ty, đồng thời bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty và các đơn vị này.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%