NVP: Ngày GDKHQ trả cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền mặt (1,796%)

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền lần 1

- Tỷ lệ thực hiện: 1,796%/cổ phần (10 cổ phần được nhận 1.796 đồng) (trong trường hợp số cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/8/2021 hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.)

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021