NVL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã chứng khoán: NVL 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020

- Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 05/06/2020

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%