NVL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã chứng khoán: NVL

Mã ISIN: VN000000NVL0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày 23/12/2021 đến ngày 04/01/2022

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty, Cao Ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước (“ Phương án phát hành”).

+ Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với qui định Pháp luật.

VNIndex

1,442.79

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,442.79 0.0 0.0%
HNX 407.53 -1.78 -0.44%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%