Nửa đầu tháng 1/2020, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng

Trong tháng 1/2020, nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế; chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Nửa đầu tháng 1/2020, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39.100 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 23.800 tỷ đồng, bằng 1,9% dự toán năm; thu từ dầu thô 4.200 tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11.100 tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 1.018 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 2.286 tỷ đồng, bằng 1% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4.008 tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 2.239 tỷ đồng, bằng 1,7% dự toán năm; thu thuế bảo vệ môi trường 97 tỷ đồng, bằng 0,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 6.344 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 48.600 tỷ đồng, bằng 2,8% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 34.500 tỷ đồng, bằng 3,3% dự toán năm; chi đầu tư phát triển 2.800 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; chi trả nợ lãi 11.200 tỷ đồng, bằng 9,4% dự toán năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,006.65

0.68 (0.07%)

 
VNIndex 1,006.65 0.68 0.07%
HNX 148.26 -0.14 -0.09%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021