Nửa đầu năm 2020, 139 đại lý bảo hiểm được gỡ khỏi danh sách vi phạm

Nửa đầu năm 2020, 139 đại lý bảo hiểm được gỡ khỏi danh sách vi phạm

(ĐTCK) Đó là thông tin mà Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đưa ra tại Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vừa diễn ra tuần qua.

Cụ thể, IAV cho biết, tính đến hết tháng 6/2020, Hiệp hội đã chấp thuận gỡ khỏi danh sách vi phạm cho 139 đại lý theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra, IAV đã tiếp nhận danh sách và cập nhật đại lý vào danh sách đại lý vi phạm. Cụ thể, doanh nghiệp gửi về 589 trường hợp đại lý đang hoạt động tại doanh nghiệp (IAV đã cập nhật 589 trường hợp), tiếp nhận 21 trường hợp đại lý đã nghỉ việc tại doanh nghiệp bảo hiểm (trong đó chấp thuận và cập nhật đại lý vào danh sách đại lý vi phạm 20 trường hợp và từ chối 1 trường hợp).

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại lý và hội viên, theo IAV, tính đến hết tháng 6, Hiệp hội đã tiếp nhận và đối chiếu hồ sơ 16 trường hợp cố tình thay đổi chứng minh nhân dân để được chấp nhận làm đại lý bảo hiểm tại doanh nghiệp, kết quả là đưa vào danh sách đen (danh sách vi phạm) 10 trường hợp.

Ngoài ra, tiếp nhận 15 trường hợp khiếu nại của đại lý về việc không tham dự học nhưng lại được cấp mã số tại doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp nhận khoảng 61 trường hợp khiếu nại của đại lý về việc chậm trễ giải quyết nghỉ việc, các trường hợp này đã được chuyển thông tin về các doanh nghiệp bảo hiểm liên quan để giải quyết và phản hồi thông tin cho Hiệp hội.

Về quản trị vận hành hệ thống dữ liệu về đại lý bảo hiểm (AVICAD), 6 tháng qua, IAV đã thực hiện giám sát hoạt động cập nhật thông tin của hệ thống thông tin về đại lý bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; trực tiếp sửa đổi các thông tin đại lý trên hệ thống đảm bảo tính nhất quán chính xác và kịp thời của thông tin; đã thực hiện điều chỉnh dữ liệu khoảng 1.284 trường hợp đại lý lên hệ thống AVICAD.

Đồng thời, Hiệp hội đã phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm xác minh thông tin đại lý phục vụ cho công tác tuyển dụng, xử lý khiếu nại đại lý hoặc kỷ luật đại lý khoảng 15 trường hợp.

Để giải quyết tình trạng nhiều đại lý bảo hiểm bị đưa vào danh sách vi phạm, tại hội nghị, tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thống nhất nguyên tắc giải quyết chấm dứt hợp đồng cho đại lý.

Theo đó, trước khi ra thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý, doanh nghiệp khối này phải yêu cầu đại lý tất toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính với doanh nghiệp, tránh tình trạng sau khi đại lý nghỉ việc mới yêu cầu hoàn trả các khoản nợ và đưa tên đại lý vào danh sách đại lý vi phạm (danh sách đen) như thời gian vừa qua, gây bức xúc và khiếu nại từ các đại lý.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%