NTP: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (đợt 2) và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (đợt 2) và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1) Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (đợt 2)

- Tỉ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  Phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.  

2) Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu    

- Tỉ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.258 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì số cổ phiếu được nhận là 1.258/10*1= 125,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 125 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Địa chỉ: Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.                    

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%