NTL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP phát triển đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

- Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Crown Plaza West Hanoi – 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021