Ảnh Internet

Ảnh Internet

NTC chốt tỷ lệ cổ tức 45% năm 2016

(ĐTCK) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017. Theo đó, Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 216,48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Đại hội quyết định chi 72 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt. Trong năm 2016, NTC đã tạm ứng cổ tức 15% cho cổ đông.

Ngày 25/5 tới, Công ty sẽ chốt danh sách để trả 30% cổ tức còn lại, thanh toán ngày 10/6/2017.

Năm 2016, NTC đạt doanh thu 147,25 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế 131,21 tỷ đồng, tăng 121,2% so với năm 2015; lợi nhuận trên trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 8.000 đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021