NST : Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

 

Công ty cổ phần Ngân Sơn (NST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn, Số 01 – Đường TS1 – KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 30/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%