NST: CTCP Ngân Sơn (HNX)

NST: CTCP Ngân Sơn (HNX)


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: 25/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn – Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%