NSL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La

Mã chứng khoán: NSL 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:Dự kiến ngày 28/04/2020 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp) 

- Địa điểm thực hiện: Nhà thi đấu Công nhân cấp nước, phường Chiềng An, thành phố Sơn La       

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%