NSC: sở hữu 5% là được quyền ứng cử vào HĐQT

NSC: sở hữu 5% là được quyền ứng cử vào HĐQT

(ĐTCK) Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) sáng 21/3/2013 là cổ đông bàn và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy chuẩn của Điều lệ mẫu, ban hành theo Thông tư 121/2012/BTC.

Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là được quyền đề cử 1 ứng viên vào HĐQT Công ty. Lượng ứng viên được đề cử tăng lên tương ứng, theo các mức nắm giữ quyền biểu quyết của cổ đông.

Một điểm mới khác trong ĐHCĐ NSC là HĐQT có thêm 1 thành viên mới - bà Nguyễn Trà My (Chủ tịch CSC Việt Nam) được 3 nhóm cổ đông lớn, đại diện cho 56% quyền sở hữu tại NSC cùng đề cử. Theo đó, HĐQT NSC hiện gồm 7 thành viên, trong đó, 100% cổ đông ủng hộ bà Trần Kim Liên giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 6 thành viên HĐQT còn lại gồm bà Lê Lệ Hằng, Phó chủ tịch NSC (Tổng giám đốc SSIAM); ông Nguyễn Khắc Hải, ủy viên HĐQT NSC (Phó tổng giám đốc SSIAM); bà Nguyễn Trà My, ủy viên HĐQT NSC (Chủ tịch CSC); 2 Phó tổng giám đốc NSC làm ủy viên HĐQT cùng GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, làm thành viên độc lập HĐQT NSC.

NSC: sở hữu 5% là được quyền ứng cử vào HĐQT ảnh 1

Theo Chủ tịch NSC Trần Kim Liên, năm 2012, dù tình hình kinh tế xã hội trong nước gặp rất nhiều khó khăn, sức mua của người dân giảm sút, các DN kinh doanh giống có lượng hàng tồn kho lớn, mặt hàng giống phổ thông giảm giá 20% so với cùng kỳ, nhưng NSC vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh ĐHCĐ 2012 giao phó. Theo đó, doanh thu năm 2012 của Công ty đạt 530 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,8 tỷ đồng, chia cổ tức 50% cho cổ đông, trong đó có 30% chia bằng tiền mặt, 20% chia bằng cổ phiếu.

Một trong những lợi thế rất lớn của NSC là từ năm 2011, NSC được công nhận là DN khoa học công nghệ. Theo đó, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm liên tiếp và 9 năm sau đó được hưởng mức thuế ưu đãi (10%). Nguồn thuế được miễn, giảm này được để lại Công ty để đầu tư tăng hàm lượng khoa học, công nghệ trong sản phẩm. Năm 2012, doanh thu từ các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ của NSC chiếm 70% tổng doanh thu. Sang năm 2013, bà Liên cho biết, NSC sẽ dành 40 tỷ đồng (từ nguồn thuế được miễn giảm năm 2011, 2012) để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao năng lực chế biến, bảo quản giống.

Dù phát triển ổn định với kết quả cao trong các năm gần đây, nhưng trước các cổ đông, Chủ tịch NSC chia sẻ, Công ty đang phải đối mặt với không ít tồn tại. Cụ thể, tại NSC bắt đầu xuất hiện những rủi ro trong kinh doanh, khi các DN hiện nay, nhất là những công ty giống nhỏ, vốn mỏng, dễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Một tồn tại khác là chất lượng nhân lực tại NSC chưa thực sự đáp ứng được theo cơ chế thị trường; nhân sự trẻ, giỏi, đủ sức kế cận các thành viên chủ chốt của Công ty còn thiếu. Bên cạnh đó, bà Liên cho rằng, hàm lượng khoa học, kỹ thuật trong sản phẩm của NSC chưa cao, hiện Công ty mới có 40% khối lượng sản phẩm độc quyền, với mục tiêu đặt ra năm 2013 là phải đưa tỷ lệ này lên 50%.

Năm 2013, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu 598 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, cổ tức chia bằng tiền mặt 30%. Cùng với kế hoạch này, chế độ thưởng, phạt cũng được đặt ra rất rõ ràng, theo đó, nếu NSC vượt kế hoạch thì được trích thêm 20% phần lợi nhuận vượt để thưởng cho Ban điều hành và CBCNV. Nếu lợi nhuận hụt thì bị phạt với tỷ lệ tương ứng. Riêng thù lao của HĐQT được thanh toán cố định ở mức 840 triệu đồng/năm 2013. Theo bà Liên, năm 2013 Công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh về doanh thu, nhưng sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, theo hướng đẩy mạnh hơn các sản phẩm độc quyền, sản phẩm có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao.

NSC niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM từ năm 2006, hiện có vốn điều lệ 100,29 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2012 là 272,7 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của NSC có 28,4% được nắm giữ bởi tổ chức nước ngoài, 42,8% do tổ chức trong nước nắm giữ.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%