NRC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

NRC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)


CTCP  Bất động sản NETLAND (NRC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bất Động Sản NETLAND, lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/ GCNSH để nhận cổ tức.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%