NQB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (1,55%)

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/10/2021 (ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
01/11/2021
02/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021