NQB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (1,45%)

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 145 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%