Novaland hủy giao dịch quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị hủy giao dịch với người liên quan.

Doanh thu tài chính đã có đóng góp lớn cho lợi nhuận của Novaland 9 tháng đầu năm 2020.

Doanh thu tài chính đã có đóng góp lớn cho lợi nhuận của Novaland 9 tháng đầu năm 2020.

Đó là giao dịch nhuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty và ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương.

Ông Bùi Thành Nhơn hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland. Số cổ phần NVL do ông Nhơn nắm giữ là 216,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,02%.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ ông Nhơn. Bản thân bà Sương hiện cũng đang nắm giữ 54,9 triệu cổ phiếu NVL.

9 tháng đầu năm 2020, Novaland đạt doanh thu thuần 3.803,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng là 3.297,6 tỷ đồng.

Sở dĩ lợi nhuận có tỷ trọng khá cao so với doanh thu thuần do ngoài doanh thu hoạt động kinh doanh, Công ty còn có khoản doanh thu hoạt động tài chính khá lớn, đạt 5.055,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trong kỳ 9 tháng đầu năm 2020, Novaland có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 5.104,1 tỷ đồng.

Trong hoạt động đầu tư, Công ty đã chi mạnh cho hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Trong khi đó, hoạt động tài chính đem lại dòng tiền dương hơn 8.954 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 0.0 0.0%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021