Nợ xấu nhưng tài sản đảm bảo không xấu

(ĐTCK) Trước đây, các giải pháp xử lý tài sản đảm bảo còn vướng nhiều quy định của pháp luật liên quan, nhưng với Nghị quyết lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xử lý tài sản đảm bảo. Chỉ cần bên đảm bảo và bên nhận bảo đảm thống nhất được các giải quyết thì nợ xấu sẽ được xử lý mà không cần thông qua tòa án như trước đây.

Tác giả Thành Nguyễn