Nỗ lực bảo tồn xác tàu gần 400 năm tuổi

Do kho thuốc súng phát nổ, tàu London chìm ở cửa sông Thames năm 1665 và đang bị các yếu tố môi trường phá hủy dần.

Theo Vnexpress