NNC trả cổ tức 70% bằng tiền mặt

NNC trả cổ tức 70% bằng tiền mặt

(ĐTCK) CTCP Đá Núi nhỏ (NNC – HOSE) vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 70%.

Cụ thể, NNC đã sẽ trả cổ tức đợt 2/2011 theo tỷ lệ 45% từ ngày 10/5. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 25/4. Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với doanh thu dự kiến 290,27 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 82,17 tỷ đồng và mức chia cổ tức bằng tiền mặt tè 55-70%. Trong năm, Công ty cũng bổ sung thêm ngành nghề sản xuất vật liệu không nung và cắt đá tự nhiên.

Được biết, quý I/2012, NNC đạt 52,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 16,7 tỷ đồng. Trong quý II, NNC đặt kế hoạch doanh thu 72,567 tỷ đồng và lợi nhuận 20,542 tỷ đồng .

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%