NNC: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt (30%)


CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 05/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy) từ ngày 05/09/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%