NLG: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 (4,53%)

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 4,53%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 453 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%