NLG: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (2,58%)

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và Mục đích : Đại hội cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

a. Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông

b. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 2.58%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 258 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông liên hệ nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long - Số 06 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 0.0 0.0%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%