Ảnh Internet

Ảnh Internet

NKG, CVT, VC3, MAS trả cổ tức cao

(ĐTCK) Ngày 18/5, Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50%. Trong đó, trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 15% và trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 35%. 

Theo đó, Công ty sẽ phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, giá trị phát hành theo mệnh giá là trên 330 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 và nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Công ty cổ phần CMC (CVT) dự kiến chốt danh sách vào ngày 18/5 để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và cổ phiếu, trong đó 10% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.

Công ty sẽ thanh toán 10% cổ tức bằng tiền vào ngày 5/6 và phát hành 8 triệu cổ phiếu để chi trả 40% cổ tức bằng cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của CVT sẽ tăng lên trên 280 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 34%. Trong đó, 5% được chia bằng tiền mặt, dự kiến chi trả trong tháng 5/2017 và 29% sẽ chi trả thông qua phát hành thêm 6,4 triệu cổ phiếu, tiến hành trong tháng 6/2017.

Ngày 12/5/2017 tới là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS) với tỷ lệ thực hiện 36%. Công ty dự kiến thanh toán vào ngày 25/5/2017.

Trước đó, MAS đã tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2016 với tổng tỷ lệ 80%. Tính chung, cổ đông MAS nhận tổng cộng 116% cổ tức cho năm 2016. Đây là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức cao, với mức cổ tức dao động trên dưới 100%/năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

996.55

-6.53 (-0.66%)

 
VNIndex 996.55 -6.53 -0.66%
HNX 147.51 -0.2 -0.13%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021