Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia

GDP của Thái Lan còn thua xa doanh thu của Exxon Mobil. Nếu được coi là một quốc gia, tập đoàn này có thể xếp thứ 30 trên thế giới.

Tương tự, nếu Wal-Mart là một quốc gia, doanh thu của tập đoàn này là ngang GDP của nền kinh tế đứng thứ 25 trên thế giới và vượt qua 157 quốc gia khác.

 

Dưới đây là những tập đoàn của khổng lồ của Mỹ với doanh thu cao hơn GDP của cả một quốc gia trong năm 2010.

 

1. Yahoo và Mông Cổ

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 1 

 

GDP của Mongolia : 6,13 tỷ USD

 

Doanh thu của Yahoo: 6,32 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Yahoo sẽ xếp thứ 138 trên thế giới.

 

2. Visa và Zimbabwe

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 2 

 

GDP của Zimbabwe : 7,47 tỷ USD

 

Doanh thu của Visa: 8,07 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Visa sẽ xếp thứ 133 trên thế giới.

 

3. eBay và Madagascar

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 3 

 

GDP của Madagascar : 8,35 tỷ USD

 

Doanh thu của eBay: 9,16 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, eBay sẽ xếp thứ 129 trên thế giới.

 

4. Consolidated Edison và Cộng hòa Dân chủ Congo

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 4 

 

GDP của Cộng hòa Dân chủ Congo : 13,13 tỷ USD

 

Doanh thu của ConEdison: 13,33 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Nike sẽ xếp thứ 112 trên thế giới.

 

5. Nike và Paraguay

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 5 

 

GDP của Paraguay : 18,48 tỷ USD

 

Doanh thu của Nike: 19,16 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Nike sẽ xếp thứ 102 trên thế giới.

 

6. McDonald và Latvia

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 6 

 

GDP của Latvia : 24,05 tỷ USD

 

Doanh thu của McDonald: 24,07 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, McDonald sẽ xếp thứ 92 trên thế giới.

 

7. Amazon.com và Kenya

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 7 

 

GDP của Kenya : 32,16 tỷ USD

 

Doanh thu của Amazon.com: 34,2 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Amazon sẽ xếp thứ 86 trên thế giới.

 

8. Morgan Stanley và Uzbekistan

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 8 

 

GDP của Uzbekistan : 38,99 tỷ USD

 

Doanh thu của Morgan Stanley: 39,32 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Morgan Stanley sẽ xếp thứ 82 trên thế giới.

 

9. Cisco và Lebanon

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 9 

 

GDP của Lebanon : 39,25 tỷ USD

 

Doanh thu của Cisco: 40,04 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Morgan Cisco sẽ xếp thứ 81 trên thế giới.

 

10. Pepsi và Oman

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 10 

 

GDP của Oman : 55,62 tỷ USD $55.62

 

Doah thu của Pepsi: 57,83 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Pepsi sẽ xếp thứ 69 trên thế giới.

 

11. Apple và Ecuador

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 11 

 

GDP của Ecuador : 58,91 tỷ USD

 

Doanh thu của Apple: 65,23 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Apple sẽ xếp thứ 68 trên thế giới.

 

12. Microsoft và Croatia

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 12 

 

GDP của Croatia : 60,59 tỷ USD

 

Doanh thu của Microsoft: 62,48 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Microsoft sẽ xếp thứ 66 trên thế giới.

 

13. Costco và Sudan

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 13 

 

GDP của Sudan : 68,44 tỷ USD

 

Doanh thu của Costco: 77,94 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Costco sẽ xếp thứ 65 trên thế giới.

 

14. Proctor & Gamble và Libya

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 14 

 

GDP của Libya : 74,23 tỷ USD

 

Doanh thu của Procor & Gamble: 79,69 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Procor & Gamble sẽ xếp thứ 64 trên thế giới.

 

15. Wells Fargo Angola

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 15 

 

GDP của Angola : 86,26 tỷ USD

 

Doanh thu của Wells Fargo: 93,249 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Well Fargo sẽ xếp thứ 62 trên thế giới.

 

16. Ford và Morocco

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 16 

 

GDP của Morocco : 103,48 tỷ USD

 

Doanh thu của Ford: 128,95 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Ford sẽ xếp thứ 60 trên thế giới.

 

17. General Motors và Bangladesh

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 17 

 

GDP của Bangladesh : 104,92 tỷ USD

 

Doanh thu của GM: 135,59 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, GM sẽ xếp thứ 58 trên thế giới.

 

18. Berkshire Hathaway và Hungary

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 18 

 

GDP của Hungary : 128,96 tỷ USD

 

Doanh thu của Berkshire Hathaway: 136,19 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Berkshire Hathaway sẽ xếp thứ 57 trên thế giới.

 

19. General Electric và New Zealand

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 19 

 

GDP của New Zealand : 140,43 tỷ USD

 

Doanh thu của GE: 151,63 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, GE sẽ xếp thứ 52 trên thế giới.

 

20. Fannie Mae và Peru

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 20 

 

GDP của Peru : 152,83 tỷ USD

 

Doanh thu của Fannie mae: 153,83 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Fannie Mae sẽ xếp thứ 51 trên thế giới.

 

21. Conoco Phillips và Pakistan

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 21 

 

GDP của Pakistan : 174,87 tỷ USD

 

Doanh thu của Conoco Phillip: 184,97 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Conoco Phillip sẽ xếp thứ 48 trên thế giới.

 

22. Chevron và Cộng hòa Czech

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 22 

 

GDP của Cộng hòa Czech: 192,15 tỷ USD

 

Doanh thu của Chevron: 196,34 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Chevron sẽ xếp thứ 46 trên thế giới.

 

23. Exxon Mobil và Thái Lan

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 23 

 

GDP của Thái Lan: 318,85 tỷ USD

 

Doanh thu của Exxon Mobil: 354,67 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Exxon Mobil sẽ xếp thứ 30 trên thế giới.

 

24. Walmart và Na Uy

 

Những tập đoàn giàu hơn cả một quốc gia ảnh 24 

 

GDP của Na Uy: 414,46 tỷ USD

 

Doanh thu của Walmart: 421,89 tỷ USD

 

Nếu là một quốc gia, Warmart sẽ xếp thứ 25 trên thế giới.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%