Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Đại học Harvard đứng đầu danh sách năm nay, với hàng nghìn cựu sinh viên có tài sản trên 30 triệu USD.
Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 1

Hàng năm, hãng nghiên cứu Wealth-X đều công bố bảng xếp hạng các trường đại học và cao đẳng có nhiều cựu sinh viên là người “siêu giàu” nhất thế giới. Người siêu giàu (UHNW) được định nghĩa là có tài sản ròng hơn 30 triệu USD. Dưới đây là top 10 trường đứng đầu danh sách này.

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 2

1. Đại học Harvard

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 13.650
Tài sản: 4.800 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 3

2. Đại học Stanford

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 5.580
Tài sản: 2.900 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 4

3. Đại học Pennsylvania

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 5.575
Tài sản: 1.800 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 5

4. Đại học Columbia

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 3.925
Tài sản: 1.500 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 6

5. Đại học New York

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 3.380
Tài sản: 712 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 7

6. Học viện Công nghệ Massachusetts

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.785
Tài sản: 990 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 8

7. Đại học Cambridge

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.760
Tài sản: 390 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 9

8. Đại học Northwestern

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.725
Tài sản: 389 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 10

9. Đại học Nam California

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.645
Tài sản: 548 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 11

10. Đại học Chicago

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.405
Tài sản: 707 tỷ USD

Tin bài liên quan