Các thành viên HĐQT Nhựa Tiền Phong nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt các cổ đông.

Các thành viên HĐQT Nhựa Tiền Phong nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt các cổ đông.

Nhựa Tiền Phong (NTP): Thông qua mục tiêu doanh thu 5.100 tỷ đồng năm 2020

(ĐTCK) Ngày 18/5/2020, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 với sự tham dự của 129 đại biểu, đại diện cho 86.874.347 cổ phần - chiếm 88,5% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nhựa Tiền Phong đã có một năm (2019) kinh doanh rất thành công, với doanh thu hợp nhất gần 4.800 tỷ đồng, tăng 5,95% (tương ứng tăng 268,8 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 471,2 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018.  

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 (bao gồm Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung – công ty con, không bao gồm công ty liên kết, liên doanh). Trong đó, doanh thu là 5.100 tỷ đồng, sản lượng là 104.000 tấn, lợi nhuận trước thuế đạt 470 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho cổ đông với mức 20% vốn điều lệ (10% đã được chi trả trong tháng 1/2019) và dự kiến mức cổ tức bằng tiền mặt 2020 cũng là 20% vốn điều lệ. Trước đó, năm 2018, mức trả cổ tức là 20% vốn điều lệ, trong đó, 10% là bằng tiền mặt, 10% là cổ phiếu.

Việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% (tương đương 19.632.770 cổ phần) với mệnh giá 10.000/cổ phần trong năm 2020 cũng đã được thông qua.

ĐHĐCĐ còn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 07, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.  

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị ngay sau đại hội, các thành viên đã đồng thuận bầu chọn các vị trí quan trọng, trong đó ông Đặng Quốc Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Noboru Kobayashi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng các thành viên ông Chu Văn Phương - Tổng giám đốc, ông Nguyễn Việt Phương - Phó trưởng ban đầu tư 3 của SCIC, ông Đào Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

HĐQT nhiệm kỳ mới đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng cho cả giai đoạn 2020-2025 là tăng 8% về doanh thu và sản lượng; 6% về lợi nhuận trước thuế hợp nhất so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021