Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đặt chỉ tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đặt chỉ tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), các cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm nay như doanh thu 5.000 tỷ đồng, sản lượng bán hàng 99.200 tấn, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, cổ tức 10%. 

Từ năm 2019, Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Chu Văn Phương, Tổng giám đốc. 

Năm 2018, NTP đạt tổng doanh thu hợp nhất 4.529 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 360,5 tỷ đồng, sản lượng gần 90.000 tấn, nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%