Nhựa Đông Á (DAG) chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 15%

(ĐTCK) Ngày 15/4 tới đây, CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhựa Đông Á (DAG) chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 15%

Theo đó, Nhựa Đông Á dự kiến phát hành 7,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15%, tức 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/CP. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu có phần lẻ thập phân.

Nguồn vốn sử dụng là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Nhựa Đông Á. Được biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2019 của DAG còn 102,97 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, Nhựa Đông Á đạt xấp xỉ 1.766 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,2% so với năm trước đó, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 81,6%, xuống còn 9,77 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản Công ty xấp xỉ 1.740 tỷ đồng, tăng 7,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 5,52% lên hơn 344 tỷ đồng, hàng tồn kho vẫn ở mức cao với hơn 601 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản.

Nợ phải trả tiếp tục tăng hơn 120 tỷ đồng, lên gần 1.063 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 621 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 170 tỷ đồng.

Ngày 28/4 tới đây, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, địa điểm sẽ được thông báo cho cổ đông trước 20 ngày tổ chức đại hội. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đã được thực hiện ngày 30/3.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu DAG tăng 3,9% lên mức 7.780 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 1,95 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,255.87

7.54 (0.6%)

 
VNIndex 1,255.87 7.54 0.6%
HNX 294.83 2.64 0.9%
UPCOM 83.13 -0.97 -1.17%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021