Nhựa Bình Minh đồng thuận phương án chia cổ tức

Nhựa Bình Minh đồng thuận phương án chia cổ tức

(ĐTCK) ĐHCĐ bất thường của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) tổ chức cuối tuần qua đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 30% bằng tiền (đã tạm ứng 20%); chia cổ tức năm 2012 tối thiểu 20% bằng tiền mặt.

Đại hội cũng thống nhất bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT do cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giới thiệu. Tại ĐHCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4, nội dung về chia cổ tức đã không đủ tỷ lệ 65% cổ phần thông qua. Tại đại hội này, Ban lãnh đạo BMP đã đề xuất phương án chia cổ tức như trên (30% năm 2011 và 20% năm 2012, bằng tiền mặt). Tuy nhiên, cổ đông nhà nước là SCIC đề nghị chia cổ tức năm 2011 tới 50% bằng tiền mặt.

Ban lãnh đạo Công ty cho rằng, nên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư. 6 tháng đầu năm nay, BMP đạt 229 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%