NHS: Ngày GDKHQ Trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014(5%)


CTCP Đường Ninh Hòa (NHS- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 31/07/2014 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%