NHP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2015 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

995.81

-7.27 (-0.73%)

 
VNIndex 995.81 -7.27 -0.73%
HNX 146.61 -1.1 -0.75%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021