Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital tăng sở hữu tại Vĩnh Hoàn (VHC)

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital tăng sở hữu tại Vĩnh Hoàn (VHC)

(ĐTCK) Nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital thông báo đã mua vào tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã chứng khoán: VHC – sàn HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital đã mua vào 100.000 cổ phiếu VHC để nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,96% lên 6,02% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 14/10.

Cụ thể, quỹ CTBC Vietnam Equity Fund đã mua vào 100.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,4% lên 0,45% vốn điều lệ VHC.

Gần đây, VHC vừa chốt tỷ lệ cổ tức 20% để tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 09/10 và ngày thanh toán là 16/10.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, VHC ghi nhận doanh thu 3.266,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 367,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,4% và 49,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, VHC hoàn thành được 34,6% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản lợi nhuận cao là 1.063 tỷ đồng; hoàn thành được 46% kế hoạch lợi nhuận dựa trên kịch bản thấp là 800 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,5% về còn 16,4% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 19,1% về còn 11,3%. Ngoài ra, doanh thu tài chính có dấu hiệu giảm mạnh 43%, tương ứng 71,4 tỷ đồng về chỉ còn 94,5 tỷ đồng.

Xét theo dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính chỉ tạo ra được 258,3 tỷ đồng, giảm 60,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,9% lên 6.740,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 1.739,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 1.722,6 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tồn kho 1.450,1 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn 1.179,8 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu có dấu hiệu giảm 16,6%, tương ứng giảm 234 tỷ đồng về 1.179,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu VHC tăng 100 đồng lên 42.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,175.39

-16.55 (-1.41%)

 
VNIndex 1,175.39 -16.55 -1.41%
HNX 233.49 2.99 1.28%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%