Nhôm Lâm Đồng đạt gần 2.920 tỷ đồng doanh thu 2018

Nhôm Lâm Đồng đạt gần 2.920 tỷ đồng doanh thu 2018

(ĐTCK) Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) cho biết, năm 2018, dự kiến Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu các chỉ số sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, theo số liệu ước tính, dự kiến tổng doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 2.919 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch và bằng 109,2% so với thực hiện năm 2017.

Tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực dự kiến đạt 30 tỷ đồng, vượt hơn 70,5% kế hoạch, bằng 112,2% so với thực hiện năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến 300 tỷ đồng, đạt 137,3% kế hoạch, bằng 150,8% so với thực hiện năm 2017. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 108,6% so với kế hoạch, tăng 8,4% so với thực hiện năm 2017. 

Cũng trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn được vốn với hệ số bảo toàn vốn là 1 đơn vị. Về sản lượng sản xuất, kết thúc năm 2018, dự kiến lượng alumin sản xuất quy đổi đạt 673.000 tấn, đạt 100,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 103,5% kế hoạch đầu năm và tăng 4,7% so với năm 2017; tổng lượng tiêu thụ đạt 618.000 tấn, tương đương 105,2% kế hoạch năm và bằng 107,8% so với năm 2017.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%