NHNN xử phạt Ngân hàng Indovina

NHNN xử phạt Ngân hàng Indovina

(ĐTCK) Lý do là ngân hàng này phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với 7 khách hàng với tổng dư nợ vào thời điểm 31/3/2012 là hơn 262,6 tỷ đồng không đúng quy định.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đã quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam (KVLC).

 

Cụ thể, IVB đã có hành vi vi phạm hành chính là phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với 7 khách hàng với tổng dư nợ vào thời điểm 31/3/2012 là hơn 262,6 tỷ đồng không đúng quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.

 

Do đó, NHNN quyết định phạt IVB số tiền 4 triệu đồng.

 

Để khắc phục hậu quả, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng buộc IVB thực hiện đúng quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Trong khi đó, KVLC đã không báo cáo NHNN về việc thay đổi tổ chức, quản trị của Ban kiểm soát và KVLC không có Ban kiểm soát đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

 

Xét tính chất và mức độ vi phạm, NHNN cũng đã quyết định phạt 4 triệu đồng đối với KVLC.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%