NHNN không phát hành thẻ ngân hàng cho khách hàng

NHNN không phát hành thẻ ngân hàng cho khách hàng

(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước có phát hành thẻ không?

Trả lời:

NHNN không phát hành thẻ ngân hàng cho khách hàng, mà thực hiện việc quản lý hoạt động thẻ ngân hàng (bao gồm: hoạt động phát hành, sử dụng, thanh toán, chuyển mạch, bù trừ điện tử và quyết toán giao dịch thẻ) trong nền kinh tế. Cụ thể:

- NHNN thực hiện việc quản lý các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế (khoản 2 Điều 28 Luật NHNN năm 2010).

- Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của NHNN (khoản 1 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016).

- Điều 1 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, bao gồm: hoạt động phát hành, sử dụng, thanh toán, chuyển mạch, bù trừ điện tử và quyết toán giao dịch thẻ.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%