Nhiều công ty bị kiểm toán lưu ý về công ty liên kết

Nhiều công ty bị kiểm toán lưu ý về công ty liên kết

(ĐTCK) Trong BCTC bán niên soát xét của nhiều công ty niêm yết, kiểm toán đã lưu ý về các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Chẳng hạn, CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SJS) bị lưu ý khi chưa có BCTC năm 2011 của CTCP Gạch nhẹ Phúc Sơn, nên khoản đầu tư vẫn được trình bày theo phương pháp giá gốc. CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTC) bị kiểm toán lưu ý về việc Nhà máy Vật liệu Viễn Thông 1, công ty liên kết của PTC đã ngừng hoạt động từ năm 2009, nhưng tại thời điểm ngày 30/6/2012 vẫn được thể hiện đang hoạt động liên tục. Tương tự, CTCP Đầu tư Alphanam (ALP) mua lại các công ty con, khoản lợi thế thương mại chưa được phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ…

Ngoài ra, ẩn số về mối quan hệ kinh tế của công ty niêm yết với các đối tác cũng  được kiểm toán viên lưu ý. Như BCTC của CTCP Mirea chưa trích lập dự phòng với khoản nợ quá hạn của đối tác - cổ đông lớn Mirae Fiber Tech; CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco (VES) bị lưu ý khoản công nợ với CTCP Thành Long…

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%