NHC: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tinh thần Nghị quyết bất thường của HĐQT công ty số 21/NK04/NQ-HĐQT

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : từ ngày 09/07/2014 đến ngày 25/07/2014

- Địa điểm thực hiện : Công ty CP gạch ngói Nhị Hiệp, địa chỉ: số 1/8, Khu phố Quyết thắng, P. Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ Sửa đổi khoản 1 điều 3 của Bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27/04/2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty.

+ Ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quí 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tải tại website của Công ty: www.gachngoinhihiep.com

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 0.0 0.0%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%