NHC: Cổ đông đề nghị tăng vốn lên 120 tỷ để niêm yết trên HOSE

NHC: Cổ đông đề nghị tăng vốn lên 120 tỷ để niêm yết trên HOSE

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC – sàn HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu hơn 83 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,24 tỷ đồng, tăng nhẹ và tỷ lệ chia cổ tức từ 12% đến 25%.

Tại Đại hội một số cổ đông cũng có ý kiến như: Cần nghiên cứu phát triển gạch không nung. Bên cạnh đó, để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu công ty nên mở rộng các dự án thu hút vốn đầu tư của cổ đông, trả cổ tức bằng cổ phiếu sao cho vốn công ty đạt 120 tỷ để niêm yết tại sàn TPHCM vì hiện nay tại sàn Hà Nội rất ít người biết đến Nhị Hiệp.

Một cổ đông khác có ý kiến, nên đưa ra kế hoạch 5 năm để có tầm nhìn xa hơn thay vì kế hoạch ngắn hạn như hiện nay. Ngoài ra, công ty cần tìm hướng đi đúng tính toán đầu tư hiệu quả rồi mới kêu gọi đầu tư bằng phát hành cổ phiếu.

Trả lời các ý kiến của cổ đông, Chủ tịch đoàn cho biết Công ty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương đã nghiên cứu gạch không nung cũng khá lâu và hiện nay bộ phận kỹ thuật của công ty đang nghiên cứu dây chuyền sản xuất, là đơn vị trong cùng hệ thống công ty nên việc Công ty Nhị Hiệp triển khai thực hiện gạch không nung chỉ còn vấn đề thời gian nào là thích hợp, vì hiện nay nhu cầu gạch không nung chưa có.

Về vấn đề niêm yết tại HOSE, Chủ tịch đoàn cho rằng xu hướng hợp nhất hai sàn TPHCM và Hà Nội là có, việc chia tách hai sàn chỉ trong giai đoạn quá độ. Còn về kế hoạch, Công ty đã xây dựng kế hoạch 5 năm và vẫn đang triển khai từng giai đoạn.

Ngoài ra, tại ĐHCĐ cũng đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó Ông Mai Văn Chánh trúng cử vào thành viên HĐQT nhiện kỳ 4 (2012-2016) đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%